Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων ή Τ.Ε.Ε.Σ.Κ.

13.-(1) Η Τοπική Επιτροπή Ελέγχου Σχολικών Κυλικείων διορίζεται από τον Υπουργό και απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο της διεύθυνσης του σχολείου, ως πρόεδρο~

(β) εκπρόσωπο του Καθηγητικού Συλλόγου~

(γ) εκπρόσωπο του Κεντρικού Μαθητικού Συμβουλίου~

(δ) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Γονέων~

(ε) εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας~ και

(στ) εκπρόσωπο του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών.

(2) Η θητεία της Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. είναι διάρκειας ενός έτους.

(3) Η Τ.Ε.Ε.Σ.Κ. εκδίδει κανόνες με τους οποίους ρυθμίζει την εσωτερική της διαδικασία.