Επιστημονική Επιτροπή της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

11.-(1) Η Κ.Ε.Ε.Σ.Κ. διορίζει την Επιστημονική Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν πρόσωπα με ειδική κατάρτιση και τα οποία ασχολούνται με τις τροφές και τα τρόφιμα.

(2) Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από-

(α) Εκπρόσωπο της Κ.Ε.Ε.Σ.Κ., ο οποίος θα προεδρεύει των συνεδριάσεων·

(β) εκπρόσωπο των Ιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας·

(γ) εκπρόσωπο του Γενικού Χημείου του Κράτους·

(δ) εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας·

(ε) εκπρόσωπο των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας·

(στ) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Διαιτολόγων·

(ζ) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιστημόνων/Τεχνολόγων Τροφίμων.