Πιστοποιητικό υγείας και λευκού ποινικού μητρώου

21. Ο αδειούχος κυλικείου και οποιοδήποτε πρόσωπο εργοδοτείται από αυτόν οφείλει να υποβάλλει κάθε χρόνο στην Εφορεία τα πιο κάτω:

(α) Πιστοποιητικό υγείας από κυβερνητικό νοσοκομείο (που να περιλαμβάνει εξέταση για σαλμονέλα, παράσιτα και δερματικές παθήσεις).

(β) Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.