Παραίτηση από το καθεστώς διεθνούς προστασίας

6Β. Ανεξάρτητα από τα άρθρα 6, 6Α και 19, εάν δικαιούχος διεθνούς προστασίας έχει παραιτηθεί κατά τρόπο κατηγορηματικό από την αναγνώρισή του ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας, ο Προϊστάμενος με απόφασή του ανακαλεί το καθεστώς διεθνούς προστασίας.