Σημείωση
8 του Ν.6(I)/2002Προσωρινές διατάξεις

8.—(1) Μέχρι την 31.12.2001, αιτήσεις για αναγνώριση προσώπου ως πρόσφυγα υποβάλλονται στην Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και οποιεσδήποτε αποφάσεις της Υπάτης Αρμοστείας λογίζονται ότι είναι αποφάσεις της Αρχής Προσφύγων και της Αναθεωρητικής Αρχής αντίστοιχα.

(2) Το εδάφιο (1) λογίζεται ότι τέθηκε σε ισχύ από την 28η Ιανουαρίου 2000.