Σημείωση
3 του Ν.67(Ι)/2003Σημείωση Συντάκτη

Το εδάφιο (2) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με το άρθρο 3 του Τροποποιητικού Ν.67(I)/2003 με την αντικατάσταση από αυτό των λέξεων “στο Γραφείο του Λειτουργού Μετανάστευσης” με τις λέξεις “στο Τμήμα”. Το εδάφιο (2) έχει προηγουμένως καταργηθεί με το άρθρο 3 του Τροποποιητικού Ν. 53(I)/2003.