Κατάργηση

18. Ο περί Στατιστικής Νόμος του 1968 καταργείται.