Καθιέρωση Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

25. Η 3η Δεκεμβρίου κάθε έτους ορίζεται ως Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.