Τέλη

10. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλλουν τέλη για την παραχώρηση πληροφορίας σχετικής με το περιβάλλον τα οποία δεν υπερβαίνουν το λογικό κόστος παροχής των πληροφοριών ούτε αποθαρρύνουν τη ζήτησή τους.