Ποινικό αδίκημα

23.—(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών, ή και με τις δύο αυτές ποι νές, ο πλοίαρχος ο οποίος -

(α) Επιχειρεί τον απόπλου του πλοίου του κατά παράβαση απαγόρευσης απόπλου που επεβλήθη στο πλοίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 ή 20 του παρόντος Νόμου· ή

(β) προσλαμβάνει, ανέχεται ή επιτρέπει την απασχόληση ναυτικού επί του πλοίου του κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου.

(2) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει η Εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο, εν γνώσει, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση των κατά το εδάφιο (1) αδικημάτων.