Έκταση εφαρμογής

10. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 5 απαγορεύσεις ισχύουν αναφορικά με πράξεις που τελούνται στο έδαφος της Δημοκρατίας.