Σημείωση
92(1) του Ν.106(I)/2012Κατάργηση

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.106(I)/2012], ο περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμος καταργείται.