Απαιτήσεις τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου

22Β. [Διαγράφηκε]