Σημείωση
14 του Ν. 38(Ι)/2017Αναδρομική ισχύς των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2017]

Οι διατάξεις του άρθρου 12 [Σ.Σ.: δηλαδή του άρθρου 46 του Βασικού Νόμου] του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 38(Ι)/2017] λογίζεται ότι άρχισαν την 31η Δεκεμβρίου 2016.