Σημείωση
16 του Ν. 163(Ι)/2021Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.:δηλαδή του Ν. 163(Ι)/2021]

16.  Ο παρών Νόμος  [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 163(Ι)/2021] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.