Αρχείο

15.-(1) Σε κάθε ιδιωτική σχολή έντεχνου χορού πρέπει να τηρείται αρχείο (μαθητολόγιο, μητρώο και κατάσταση μισθοδοσίας του προσωπικού) από την ίδρυση μέχρι την κατάργηση της σχολής.

(2) Σε περίπτωση μεταβίβασης της ιδιοκτησίας της σχολής σε άλλο πρόσωπο, το αρχείο παραδίνεται υποχρεωτικά και εξακολουθεί να τηρείται από το νέο ιδιοκτήτη.