Βεβαίωση ή πιστοποιητικό φοίτησης

16. Οι ιδιωτικές σχολές έντεχνου χορού δεν παρέχουν τίτλους σπουδών αλλά απλές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά φοίτησης.