Σημείωση
3 του Ν. 133(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2020

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.