Σημείωση
8 του Ν. 132(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2020]

8.Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2000] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.