Διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη μελών των σχολικών εφορειών

19. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των σχολικών εφορειών των δήμων, των συμπλεγμάτων και των κοινοτήτων διεξάγονται σε οποιαδήποτε ημέρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου που θα καθορίσει ο Υπουργός Εσωτερικών με διάταγμα του, δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.