Σημείωση
11 του Ν. 147(Ι)/2023Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

11. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 147(Ι)/2023] τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.