Σημείωση
70 του Ν.101(Ι)/2003Κατάργηση

70.  Κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.101(Ι)/2003], οι περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμοι του 1997 έως 2003 καταργούνται.