Αίτηση για εξουσιοδότηση παρακολούθησης ιδιωτικής επικοινωνίας

6.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας δύναται, κατόπιν παρακλήσεως του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, να απευθύνει αίτηση (ex parte) στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαμένει, μόνιμα ή προσωρινά, το πρόσωπο που θα προβεί στην ιδιωτική επικοινωνία ή στο επαρχιακό δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαμένει, μόνιμα ή προσωρινά, το πρόσωπο που θα λάβει την επικοινωνία αυτή, ζητώντας έκδοση δικαστικού εντάλματος, το οποίο να εξουσιοδοτεί ή να εγκρίνει ή να παρατείνει την παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας από την Αρχή ή από ή εκ μέρους του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου, εφόσον ο Γενικός Εισαγγελέας ικανοποιηθεί ότι η παρακολούθηση αυτή μπορεί να παράσχει ή να έχει παράσχει μαρτυρία για τη διάπραξη αδικήματος.

(2) Καμιά αίτηση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα δεν μπορεί να υποβληθεί και καμιά εξουσιοδότηση ή έγκριση δεν μπορεί να δοθεί από δικαστή για παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου, παρά μόνο στις περιπτώσεις ιδιωτικής επικοινωνίας-

(α) Προσώπου ή προσώπων που τελούν σε φυλάκιση ή προφυλάκιση0 και

(β) που διεξάγεται με μέσα απαγορευμένα από το νόμο.