Παρακολούθηση εργασιών από οδοντίατρο

11. Ο οδοντίατρος μπορεί να παρακολουθεί τις εργασίες του οδοντοτεχνίτη για να ελέγχει την τήρηση των γραπτών οδηγιών του.