Άσκηση του Επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη

4. Κανένας δε δύναται να ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη εκτός αν είναι εγγεγραμμένος οδοντοτεχνίτης ή εγγεγραμμένος οδοντίατρος.