Έννοια οικογένειας

3.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οικογένεια αποτελούν-

(α) Οι γονείς όταν συζούν, το κοινό τους τέκνο και το τέκνο του ενός ή του άλλου από τους γονείς αυτού ή

(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή σε διάσταση με τη σύζυγο του και το τέκνο του ή

(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη ή σε διάσταση με το σύζυγο της και το τέκνο της ή

(δ) φυσικό πρόσωπο και τέκνο, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, αν το φυσικό αυτό πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι συντηρεί ή σπουδάζει το τέκνο με δική του δαπάνη ή

(ε) το τέκνο της καθοριζόμενης (α) οικογένειας όταν και οι δύο γονείς του είναι νεκροί ή αγνοούμενοι, ή το τέκνο της καθοριζόμενης (β) και (γ) οικογένειας όταν ο πατέρας ή η μητέρα του, ανάλογα με την περίπτωση, είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

(2) Τέκνο θεωρείται ότι περιλαμβάνεται σε μια από τις καθοριζόμενες στο (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (1) οικογένειες εφόσον ζει μαζί με τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, με τον πατέρα ή τη μητέρα του και, σε περίπτωση που δε ζει με τους γονείς του, εφόσον συντηρείται εξολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο από τους γονείς του ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον πατέρα ή τη μητέρα του.