Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Παροχής Ειδικών Χορηγιών Νόμοι του 1996 έως 2000.