Σημείωση
5 του Ν.103(I)/2001Μεταβατική διάταξη

Για το ακαδημαϊκό έτος 1999/2000, στους δικαιούχους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε εκπαιδευτικά αξιολογημένους-πιστοποιημένους κλάδους σπουδών, θα παραχωρηθεί το ήμισυ της ειδικής χορηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 4 του βασικού νόμου.