Σημείωση
3 του Ν.89(I)/2007Έναρξη της ισχύος του Ν.89(I)/2007

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.89(I)/2007] λογίζεται ότι τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2006.