Σημείωση
6(2) του Ν.125(I)/2002Έναρξη Ισχύος του Ν.125(I)/2002

Το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.125(I)/2002] τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2002.