Σημείωση
5 του Ν.152(Ι)/99Μεταβατική διάταξη

5 του Ν.152(Ι)/99. Για το ακαδημαϊκό έτος 1998/99 οι όροι “εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού” και “κανονική διάρκεια σπουδών” που περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 του βασικού νόμου, θα διαβάζονται, ερμηνεύονται και εφαρμόζονται ως εάν η λέξη “εξωτερικού” και η φράση “που εδρεύει εκτός της Δημοκρατίας” είχαν διαγραφεί από αυτούς.