Σημείωση
5 του Ν.10(I)/2011Έναρξη της ισχύος του Ν.10(I)/2011

Ο παρών νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.10(I)/2011] τίθεται σε ισχύ από την 31η Μαρτίου 2011.