Θητεία των μελών

20.-(1) Η θητεία των μελών της κάθε Επιτροπής είναι 3 ετής μέλη των οποίων η θητεία έληξε μπορούν, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 19, να επαναδιοριστούν.

(2) Οποιεσδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κενούμενες θέσεις στην Επιτροπή πληρούνται με αναπληρωματικό διορισμό για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

(3) Τα μέλη της κάθε Επαρχιακής Επιτροπής θητεύουν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και αμισθί.