Ετήσια έκθεση

26. Κάθε Επαρχιακή Επιτροπή ετοιμάζει κάθε χρόνο, πριν από το τέλος του μηνός Μαρτίου έκθεση των δραστηριοτήτων της κατά τον προηγούμενο  χρόνο, την οποία υποβάλλει προς τον Υπουργό.