Ποινική δίωξη από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του

190Α. Ποινική δίωξη για ποινικό αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου δεν ασκείται παρά μόνο από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή με την έγκρισή του.