Όροι και προϋποθέσεις προείσπραξης χρημάτων με την προοπτική εισαγωγής τίτλων στο Χρηματιστήριο

58Α. [Διαγράφηκε]