Μεταβατικές διατάξεις

16. Μέχρι να διοριστεί το προσωπικό του Γραφείου του Επιτρόπου και προς το σκοπό προσωρινής επάνδρωσης του δύναται να διενεργηθούν αποσπάσεις δημόσιων ή άλλων κρατικών υπαλλήλων σ’ αυτό.