ΠΙΝΑΚΑΣ

Γραφείο Προέδρου της Δημοκρατίας
Υπουργικό Συμβούλιo
Βουλή των Αντιπροσώπων
Ανώτατο Δικαστήριο
Κακουργιοδικείο
Επαρχιακά Δικαστήρια Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας - Αμμοιχώστου, Πάφου
Στρατιωτικό Δικαστήριο
Στρατιωτική Εισαγγελία
Ναυτοδικείο
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών
Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας, Λάρνακας - Αμμοχώστου και Λεμεσού - Πάφου
Οικογενειακό Δικαστήριο
Νομική Υπηρεσία
Υπηρεσία Αναθεωρήσεως και Ενοποιήσεως της Κυπριακής Νομοθεσίας
Ελεγκτική Υπηρεσία
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Επιτροπή Προγραμματισμού Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ)
Γραφείο Συνομιλητή

Υπουργείο Άμυνας - Διοίκηση
Κυπριακός Στρατός
Εθνική Φρουρά

Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων - Διοίκηση
Τμήμα Γεωργίας
Τμήμα Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Τμήμα Δασών
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκοπήσεως
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Τμήμα Αναδασμού
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τμήμα Αλιείας
Δασικό Κολλέγιο
Υπηρεσία Φυσικού Περιβάλλοντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης - Διοίκηση
Τμήμα Φυλακών
Κρατικό Αρχείο
Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων
Υπηρεσία Αγνοουμένων
Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων
Ταμείο Επιδοτήσεως Ενοικίων

Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας - Διοίκηση
Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης
Υπηρεσία Μεταλλείων
Τμήμα Επίσημου Παραλήπτη και Εφόρου Εταιρειών
Υπηρεσία Εμπορίου
Υπηρεσία Βιομηχανίας
Υπηρεσία Ελέγχου Τιμών  και Προστασίας του Καταναλωτή

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση
Τμήμα Εργασίας
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Ινστιτούτο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Ξενοδοχείων και Επισιτιστικής Βιομηχανίας
Κέντρο Παραγωγικότητας
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Υπουργείο Εσωτερικών - Διοίκηση
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας - Κερύνειας
Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού
Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας
Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου
Αστυνομία
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Υπηρεσία Μεταναστεύσεως
Υπηρεσία Εγγραφής
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Επαρχιακά Κτηματολόγια Λευκωσίας, Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού, Πάφου
Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων

Υπουργείο Εξωτερικών - Διοίκηση
Εξωτερικές Υπηρεσίες:Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό
Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων
Υπηρεσία Αποδήμων

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση
Γενικό Λογιστήριο
Τμήμα Τελωνείων
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Μηχανογραφικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Παιδείας - Διοίκηση
Μορφωτική Υπηρεσία
Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Παιδαγωγική Ακαδημία
Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση
Μέση Εκπαίδευση
Τεχνική Εκπαίδευση
Δημοτική Εκπαίδευση
Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης
Τεχνικές και Επαγγελματικές Σχολές
Σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Τυφλών
Σχολή Ασκήσιμων Παιδιών “Ευαγγελισμός”
Σχολή Κωφών Παίδων
Υπηρεσία Ψυχολόγων
Υπηρεσία Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Μουσείο Αγώνα

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων - Διοίκηση
Τμήμα Δημόσιων Έργων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Ψυχιατρικές Υπηρεσίες
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Γενικό Χημείο
Κρατικά Νοσοκομεία και Υγειονομικά Κέντρα

Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (ΚΟΑ)
Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ)
Κυπριακές Αερογραμμές Λτδ
Cyprair Tours Ltd
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ
Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Τουρισμού Λτδ
Κυπριακή Εταιρεία Αναπτύξεως Ακινήτων Λτδ
Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως
Οργανισμός Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Πολεοδομικό Συμβούλιο
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Ελαιοκομικών Προϊόντων
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Καρότων και Τεύτλων
Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας
Συμβούλιο Αμπελουργικών Προίόντων
Αρχή Αδειών
Αναθεωρητική Αρχή
Αδειών Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως
Αρχή Εκδόσεως Αδειών για Αεροπορικές Μεταφορές
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρχή Κρατικών Εκθέσεων
Αρχή Λιμένων Κύπρου
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Αρχές Τοπικής Διοίκησης:
Δήμοι Πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου
Αγροτικοί Δήμοι
Συμβούλια Βελτιώσεως Χωριτικές Επιτροπές

Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου
Επιτροπή Λαχείων
Δανειστικοί Επίτροποι
Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Λτδ
Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ)
Κυπριακός Οργανισμός Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα
Σχολικές Εφορείες
Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής
Συμβούλιο Εγγραφής Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών
Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων
Ιατρικό Συμβούλιο
Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Συμβούλια Υδατοπρομήθειας πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου, Πάφου
Συμβούλιο Φαρμάκων
Εταιρεία Κυπριακού Διυλιστηρίου Πετρελαίων
Γραφείο Προμηθειών Ηνωμένων Εθνών