Υποχρέωση διατροφής γονέων

34. Το ενήλικο τέκνο έχει υποχρέωση διατροφής των γονέων του, εφόσο οι τελευταίοι δεν μπορούν να διατρέφουν τον εαυτόν τους από την περιουσία ή τα εισοδήματα τους ή από εργασία κατάλληλη για την ηλικία, την κατάσταση της υγείας τους και τις λοιπές βιοτικές τους συνθήκες.