Παύση της γονικής μέριμνας

22.-(1) Η γονική μέριμνα παύει στο σύνολο της ως προς τον ένα γονέα αν αυτός πεθάνει, ή κηρυχθεί σε αφάνεια και ως προς τους δυο γονείς, όταν το τέκνο ενηλικιωθεί, ή πεθάνει ή κηρυχθεί σε αφάνεια.

(2) Σε περίπτωση παύσης της γονικής μέριμνας θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 18.