Εγγραφή εις το Μητρώον Αδειούχων εξ επαγγέλματος Βοηθών Ιδιωτικών Κλινικών και το Μητρώον Πρακτικών Νοσοκόμων και Βοηθητικών Νοσοκόμων

10. [Διαγράφηκε]