Κανένας νοσηλευτής και καμία μαία δε διώκεται δύο φορές για το ίδιο παράπτωμα

14Β.  Πειθαρχική δίωξη δεν μπορεί να ασκηθεί εναντίον νοσηλευτή ή μαίας για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο αυτός ή αυτή ήδη βρέθηκε ένοχος ή ένοχη ή για το οποίο αθωώθηκε.