ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(άρθρο 15)

Έμβλημα Συνδέσμου

Σημείωμα: Το έμβλημα του Συνδέσμου αποτελείται από ένα λυχνάρι πλαισιωμένο με δύο κλαδιά ελιάς ακριβώς από κάτω και την Κύπρο σε δύο σημεία αριστερά και δεξιά του εμβλήματος. Στον εσωτερικό κύκλο αναγράφεται με τα αρχικά του το όνομα του Συνδέσμου (ΠΑ.ΣΥ.Ν.Μ.) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.