Σημείωση
8 του Ν. 131(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 131(Ι)/2020]

8.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 131(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.