o o ov o o

3.-(1) ooo o o v ov v oovv v (2) oo 30 Iovo 1999 ov ov v vv v vo o.

(2) o v ov o ov (1) o o v-

() , oov o v (3%) v oov o, ov o o

() o, oov o v (3%) v oov ooo o oovo ' o, ov o oo

() o vo, oov o v (3%) v oov o

() v ov vov vv oo oo oo ov oo, oov o v (3%) o oo v / oo o o ooov v 3.000

() v ov ov ov v o, oov o v (3%) v oov o

() v ov vov oo v v o, oov o v (4%) o oo o o o o voovo o oo

() v ov vov ovov o, ooo v o, oo o v (4%) v vovv ovv v

() v ov vov vo oov o v (4%) v v vov vv oov 25 o v

() v oo o, ov, voo vo , ov v o, oov o v (4%) o oo

() v ov v vo oo oov o v (4%) o oo v.

(3) o o o o v v v o vo o oo o vo v oov v oo oo o o o v oov oov.

(4) v ov ov ov ov ovo vv oo ov o o v v v o vo o oo o v o v voov ov ov v o ov, ' ov ov vov o v o.

(5) ovv v v o o (2) v o v ooo o oo v v v v ov, ovv v vov, ov ov v ov o o v v v (), (), (), (), () () o o (2) o o 3 o vo o:

o o v o oo v ov-

() ov oovv v

() vv

() v ov v ov v v o o vo ovo v ov () o o (2) o o 12 v ooo o oo v

() v v vo vo oovo o ovv ovv ovv

() oov v v v 16, 17, 17, 18, 19, 21 23 v ooo o oo v.

(6) o ov o vov o o v v v ovo o v o v oo oov o v v ovo v ov v oov o o vo oo o o oo o ovo ov o vo oo ov oov o oooo oo o oo o ooo v ooo o o.

(7) o o ov ov o vo ' v ov ov ov ov o o.