Σημείωση
4 του Ν.81(I)/2003Κατάργηση

Το άρθρο 4 του περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικού) Νόμου του 1996 [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.36(I)/1996] καταργείται.