Σημείωση
2 του Ν.136(I)/2002Κατάργηση δασμολογικών απαλλαγών

Το άρθρο 21(γ) του βασικού Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.43/80] καταργείται.