9.-(1) v v o oo, oo v v o o, v v o oo v.

(2) o o oo o o v ' oovo vov v ' o voo o o ov ov.

(3) o o oo o o o ooo o ooov o o v v vo.

(4) o o oo o o v v o o o o o.

(5) v o o oovo o o o -

() ov v vv vv o oo v o oo o oo v oov v v o oo ,

() v v v o,

() v vvov ov o v vvo,

() ' v v v o vo o v o ovv vovv, ' oovo o v o,

() v vvov v ov oo o,

v v o o oo o o.

(6) v oo o oo o o v v v v o o vo o.

(7) oo v, v v v o oo v o oo v v v v o v v ' ovo v, voovo vo , o v o oovo ov ov ooo o o oo.