Ποινές σχετικά με την αναπαραγωγή άνευ άδειας κερμάτων ευρώ και τραπεζογραμματίων ευρώ

13Δ.-(1) Όποιος αναπαράγει, κατά παράβαση του άρθρου 7Θ, το σύνολο ή τμήμα της παράστασης στην κοινή όψη και εθνική όψη των κερμάτων ευρώ και τραπεζογραμματίων ευρώ, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες λίρες (ΛΚ30.000,00) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (ΛΚ35.000,00) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Επιπρόσθετα κάθε ποινής δυνάμει του εδαφίου (1), το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τον τερματισμό της αναπαραγωγής των χωρίς άδεια αναπαραχθέντων κερμάτων ευρώ και τραπεζογραμματίων ευρώ και την άμεση κατάσχεση και απόσυρσή τους από την Κυπριακή αγορά.