Δικαίωμα παρακολούθησης του δημιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης

11Α. Το δικαίωμα παρακολούθησης του δημιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης  είναι το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα, από το οποίο δε χωρεί παραίτηση ούτε εκ των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης του πρωτότυπου έργου, μετά την πρώτη μεταβίβαση αυτού  εκ μέρους του δημιουργού:

Νοείται ότι, πρωτότυπα έργα τέχνης θεωρούνται τα έργα εικαστικών τεχνών, όπως οι πίνακες, η χαρτεπικόλληση (κολλάζ), τα ψηφιδωτά, τα έργα ζωγραφικής, τα κοσμήματα, τα σχέδια, οι εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, τα γλυπτά, τα χειροποίητα  χαλιά τοίχου (ταπισερί), τα προϊόντα κεραμικής και υαλουργίας και οι φωτογραφίες, εφόσον τα έργα αυτά έχουν εκτελεσθεί εξ ολοκλήρου από τον καλλιτέχνη ή πρόκειται για αντίτυπα που θεωρούνται ως πρωτότυπα έργα τέχνης.